ขายบ้านมือสองรามอินทรา

Posted by on 08/08/2017

ปัจจุบันการซื้อบ้านมือสองรามอินทราในสหรัฐฯ

อาจเป็นการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ ราคาของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการซื้อบ้านใหม่เป็นที่หรูหราสำหรับบางคน นี่คือปัญหาของการยึดสังหาริมทรัพย์บ้านขายเริ่มต้นจาก บางคนไม่ตระหนักถึงความยากลำบากที่พวกเขาสามารถเผชิญเมื่อซื้อบ้านและการสร้างเงินกู้จำนองมากขึ้นกว่าระดับ affordability ของพวกเขาและดังนั้นพวกเขาจะจบลงด้วยปัญหาทางการเงินขนาดใหญ่ ปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การให้สินเชื่อจำนองที่ไม่ได้ชำระเงินหรือการเสียภาษีทรัพย์สินและทำให้เกิดการแพร่กระจายของบ้านยึดสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยมีอัตราสูงสุดในพื้นที่เช่น Brooklyn, Bronx, Arizona, Nevada หรือ California บ้านยึดสังหาริมทรัพย์เพื่อขายสร้างพื้นฐานของโปรแกรมการป้องกันการยึดสังหาริมทรัพย์จำนวนมากที่ตั้งใจจะอย่างน้อยลดจำนวนของการยึดสังหาริมทรัพย์บ้านสำหรับการขายเพราะ,

ขั้นตอนแรกในการทำให้ทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการยึดสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองรามอินทราขายได้ทำโดยสื่อผ่านการอภิปรายอย่างถาวรในโทรทัศน์และข่าวข้อมูลในหนังสือพิมพ์ มาตรการเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของการยึดสังหาริมทรัพย์บ้านเพื่อขายยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐหนึ่งในนั้นเป็นความจริงที่เจ้าของบ้านมือสองรามอินทราได้รับโอกาสที่จะใช้เวลามากขึ้นในการจ่ายหนี้ของพวกเขา หากในตอนแรกพวกเขามีเวลาเพียงหนึ่งหรือสองเดือนเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินเกี่ยวกับการจำนองหรือทรัพย์สินของพวกเขาหนี้ตอนนี้ระยะเวลาระหว่างการแจ้งเตือนและเวลาที่ทรัพย์สินกลายเป็นส่วนหนึ่งของ บ้านมือสองรามอินทรายึดสังหาริมทรัพย์สำหรับการขายได้รับการยืดเยื้อมานานกว่าร้อยวันเพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่บนขอบของการสูญเสียทรัพย์สิน

Tags: , ,

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)