รู้จักมักจี่พร้อมทั้งอะคริลิค ช่วงนี้จะรู้มากสำหรับคราวหน้าในวันหน้า

Posted by on 06/02/2017

VH1_roseอะคริลิคพลาสติก โดนเรียกว่าเป็นพลาสติกหลายชื่อ นั่นก็เนื่องมาจากมีชื่อเชิงพาณิชย์หลายชื่อด้วยกัน ทั้งมีคุณลักษณะที่เป็นหน้าเป็นตาในเรื่องของความบาง ขึ้นรูปสะดวก และมีความหนาแน่นต่ำ จึงอาจจะนำมาใช้งานได้อย่างแพร่หลายและได้ความชื่นชอบมากที่สุด เพราะว่างานจากอะคริลิคพลาสติกที่มีการเอามานำมาใช้ส่วนมาก ก็คือ โปสเตอร์ กระจกใสบนเครื่องบินและกระจกตู้ปลา เป็นอาทิ ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังนิยมเอามาใช้แทนที่แก้วในการผลิตชิ้นงานหลายๆ อย่าง
อะคริลิคพลาสติก ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใช้งานทีแรก โดยผู้ค้นพบก็เป็นนักเคมีชาวเยอรมัน ชื่อ ฟิททิจพร้อมกับพอล ซึ่งทั้งคู่ได้นำพาเอาโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลต มาทำการตอบรับการเกิดโพลิเมอร์ จนได้เป็นโพลิเทิลเมทาไครเลต แต่ยังมิสามารถรุดหน้ามาเป็นแผ่นอะคริลิคพลาสติกได้ จน ได้พบการก้าวหน้าขึ้นมาเป็นแผ่นอะคริลิค จึงได้มีการขอบันทึกสิทธิบัตรวิธีเกิดแผ่นพลาสติกใสภายในชื่อทางการค้าว่า Plexiglas และหลังจากนั้นก็ได้มีการเกิดแผ่นอะคริลิคออกมาใช้เพิ่มขึ้น จนกลายของซื้อของขายเชิงการค้าเป็นต้นไป – บริการตัดอะคริลิค ขึ้นรูป ตามมุ่งหมาย
และในทุกวันนี้ ด้วยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีการพบวิถีทางผลิตอะคริลิคพลาสติกอย่างมากมายวิธีการด้วยกัน ส่วนการเกิดอะคริลิคแบบแผ่น ก็จะใช้วิธีการเติมโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลตเข้า พร้อมทั้งใส่ตัวเร่งผลสะท้อนลงในพิมพ์ควบคู่กัน ก็จักเกิดเป็นแผ่นอะคริลิคพลาสติกขึ้นมา ถึงอย่างไร ในสมัยปัจจุบันถือว่าการผลิตอะคริลิคพลาสติก ได้มีการรุดหน้าและก้าวไกลไปอย่างมาก และสามารถนำมาใช้งานได้อย่างแพร่สะพัด

Tags: ,

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)