การผลิตการกระจายเสียงสำหรับคลื่นวิทยุแนวใหม่

Posted by on 04/29/2014

การผลิตการกระจายเสียงสำหรับคลื่นวิทยุแนวใหม่

ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง คุณค่าของวิทยุกระจายเสียงอยู่ที่การเป็นสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ ไม่ว่าเพศใด วัยใด อาชีพ หรือภูมิลำเนาใดสามารถฟังวิทยุได้ แม้แต่คนพิการทางสายตา หรือผู้ที่ไม่รู้หนังสือ ก็ยังมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ ได้รับความบันเทิง และข่าวสารความรู้ à ดังนั้น วิทยุกระจายเสียงจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ภาคกลาง สาธิตที่นั่งฟังวิทยุอยู่รับทราบข้อมูลจากการประกาศทางวิทยุ ในขณะที่เพื่อนๆ ซึ่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องสมุดยังไม่มีใครรู้เรื่องเลย แสดงให้เห็นว่า วิทยุกระจายเสียงมีคุณสมบัติด้าน “ความรวดเร็ว” ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง ความรวดเร็ว การนำเสนอข้อมูลออกอากาศ นำเสนอได้รวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์ เช่น รายการข่าว ทันทีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น สามารถโทรเข้ามารายงานสดได้เร็วกว่าสื่อประเภทอื่น การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ดำเนินรายการและผู้ฟัง ในด้านของผู้จัดรายการสามารถสอดแทรกข้อมูลในรายการได้ทันที ตลอดเวลา ในด้านของผู้ฟังก็สามารถส่ง SMS ทักทาย ร่วมสนุก แสดงความเห็น หรือโทรศัพท์ไปขอเพลงได้รวดเร็วทันใจ ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง มีเสียงและเพลงเป็นองค์ประกอบสำคัญ เสียงเป็นหัวใจของการผลิตรายการวิทยุ และผู้ผลิตต้องเลือกเสียงอย่างเหมาะสมด้วย เพื่อให้รายการน่าสนใจ มีการใช้เสียงหลายแบบ ทั้งเสียงบรรยายที่บอกอารมณ์ เสียงเพลง เสียง sound effect ช่วยทำให้น่าสนใจมากขึ้น มีเพียงเสียงของผู้ประกาศ / ผู้ดำเนินรายการ แม้เสียงจะไพเราะ แต่ก็ขาดสีสัน และทำให้ ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ธรรมชาติของวิทยุกระจายเสียง เห็นภาพก็รู้อารมณ์ ความรู้สึก กริยาท่าทาง ทำให้มีส่วนร่วม เพลิดเพลินและสนุกสนาน ใช้ภาพสื่อสาร บอกอารมณ์ความน่ากลัวของหนัง ช่วยให้ผู้ที่เห็นจินตนาการได้

ประเภทของงานเสียงในรายการวิทยุ Sweeper คือ เสียงพูดเปล่าๆ หรือ เสียงพูด + เสียงเพลง ความยาว 5-10 วินาที ใช้เปิดในรายการเพลงเพื่อเชื่อม หรือ คั่นเพลงสองเพลงที่มีจังหวะ และอารมณ์ต่างกัน มีบทบาทมากในการกวาดอารมณ์เพลงจากเพลงเร็วไปเพลงช้า หรือจากเพลงที่เนื้อหาต่างกัน แต่ยังทำให้รายการดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น กลมกลืน องค์ประกอบของการผลิตรายการภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียนที่ใช้เขียนบท หรือภาษาพูดที่เปล่งออกไปขณะดำเนินรายการ ต้องเป็นภาษาเข้าใจง่ายให้ผู้ฟังจับประเด็นได้ทันที ต้องใช้คำที่สั้น กระชับ รูปประโยคไม่ซับซ้อน ลีลาการพูด ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ น้ำเสียง จังหวะ ตลอดจนวิธีการพูด ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้รายการน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลีลาของผู้ดำเนินรายการ ไม่ควรพูดเหมือนอ่านหนังสือ หรือ บรรยายในชั้นเรียน ที่สำคัญผู้ดำเนินรายการต้องสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองให้เป็นที่จดจำและชื่นชอบได้ ก็จะช่วยให้มีผู้ฟังติดตามรายการเป็นประจำ

Tags: ,

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)