ระบบทีวีดิจิตอลส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ

Posted by on 08/28/2014

การเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลจะก่อให้เกิดแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ

คือ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มีช่องทางผลิตรายการป้อนสู่ช่องฟรีทีวีมากขึ้น การแข่งขันด้านคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ และนำเสนอความแตกต่างและแปลกใหม่เพื่อดึงดูดสายตาผู้ชม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทำ ให้เช่าสตูดิโอ ให้เช่าชุดนักแสดง งานเทคนิคพิเศษ และงานตัดต่อ จะได้รับอานิสงส์ในการรับจ้างช่วงต่อ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ชมที่เข้าสู่รูปแบบการชมโทรทัศน์พร้อมกับการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ท ต้นทุนในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่อยู่ในระดับสูง การสรรหาและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อให้เพียงพอสำหรับการถ่ายทอดไปยังผู้ชม

การส่งสัญญาณในรูปแบบดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาคลื่นรบกวนสัญญาณภาพและเสียง นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลจะสามารถรองรับการให้บริการประยุกต์ในรูปแบบต่างๆในอนาคตได้ และยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่วิทยุให้สูงขึ้น เพราะหนึ่งคลื่นความถี่วิทยุ ระบบดิจิตอลจะสามารถออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ได้ถึง 8 – 25 ช่องรายการ ในขณะที่ระบบอะนาล็อกสามารถออกอากาศได้เพียงหนึ่งช่องรายการเท่านั้น จึงทำให้ทีวีดิจิตอลสามารถมีช่องได้มากถึง 48 ช่อง โดยแบ่งออกเป็นช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง ช่องบริการชุมชน 12 ช่อง และช่องบริการกลุ่มธุรกิจ 24 ช่อง

ความบันเทิงที่มีต้นทุนถูกที่สุดอย่างหนึ่งมาหลายทศวรรษแล้ว

และเป็นสื่อที่เข้าถึงคนเป็นวงกว้างและหลากหลาย ทำให้ทีวียังคงเป็นช่องทางหลักในการทำตลาดด้านโฆษณา โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องการเข้าถึงมวลชนจำนวน อย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภค เรตติ้งของผู้ชมรายการทีวีแม้จะเป็นตัวแปรที่สำคัญ แต่เห็นได้บ่อยๆ ว่าการวัดเรตติ้งในยุคสมัยใหม่ก็มีข้อจำกัดหลายประการ อย่างไรก็ดีผู้ชนะในธุรกิจนี้ไม่มักค่อยยั่งยืน เนื่องจากเป็นสื่อที่ตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่มีกลไกปกป้องความได้เปรียบ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบทีวีดิจิตอลได้เปิดโอกาสให้กลุ่ม SME ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีงานเข้ามามากขึ้น ดังนั้น SME ที่กำลังมองหาลู่ทางเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีวีดิจิตอลนั้น ควรต้องเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลในการเข้าไปเจรจากับทางผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันกับเวลาของการเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ เพราะกระแสทีวีดิจิตอลที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ทำให้หลายฝ่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของความหลากหลายของช่องรายการ และโอกาสในด้านธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ SME ซึ่งสถาบันต่างๆได้ประเมินว่าน่าจะได้รับปัจจัยที่เป็นไปทางด้านบวก

Tags: , ,

Powered by Wordpress and Stripes Theme Entries (RSS) | Comments (RSS)